Ansök om RF:s och Svenska spels elitidrottsstipendium

Varje år delas RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium ut till ett antal idrottare. Nu är det hög tid att ansöka igen.

7 april 2014  |  Jonathan Broberg

Varje år delas RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium ut till ett antal idrottare. Nu är det hög tid att ansöka igen.

Ansökningsperiod är 1 januari 2014 – 2 maj 2014.Ansökan sker personligen av den aktive och ska ske genom denna sida. Ansökningen är öppen från 1 januari 2014 till och med 2 maj 2014.

Sökande som redan har stipendium för innevarande läsår ska dessutom kompletera ladok-kopia eller motsvarande under junimånad, som visar att studierna har bedrivits i angiven takt.

Kontakt: Kina Westervall, 08-699 62 39.

Här hittar du ansökningsformuläret.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0