Stockholms Idrottsgymnasium startar kampsportsinriktning

Kampsport blir allt mer populärt i Sverige. Bara under de senaste fyra åren har medlemsantalet i Svenska Budo & Kampsportsförbundet ökats med närmare 20 procent. Nu väljer också Stockholms Idrottsgymnasium att starta en kampsportsinriktning.
   – En jättespännande satsning, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildningsansvarige Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

15 april 2014  |  Jonathan Broberg

Kampsport blir allt mer populärt i Sverige. Bara under de senaste fyra åren har medlemsantalet i Svenska Budo & Kampsportsförbundet ökats med närmare 20 procent. Nu väljer också Stockholms Idrottsgymnasium att starta en kampsportsinriktning.
   – En jättespännande satsning, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildningsansvarige Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Stockholms Idrottsgymnasium är beläget på roslagstulls campusområde Albanova som ligger i Stockholms Innerstad.

Stockholms Idrottsgymnasium är behörigt att bedriva så kallat NIU (Nationell Idrottsutbildning) i en mängd etablerade idrotter, så som exempelvis bordtennis, gymnastik, tennis och fotboll.

Redan till hösten 2014 utökas verksamheten med kampsportsinriktning med upp till 20 elevplatser.
  – Vi samarbetar med Svenska Budo & Kampsportsförbundet och har upp till 20 platser redan till hösten 2014 och räknar med att kunna dubblera platserna till våren 2015, säger Tommy Jacobson ordförande i DIF Kampsport på anrika Stockholms Stadion.

Det är lite bråda tider i ansökningsprocessen och redan den 30:e april ska ansökningarna till kampsportsinriktningen för hösten vara inne.  Den 22:a april 18.30 hålls ett informationsmöte på Stockholms Idrottsgymnasium som följs av en rundvandring runt anläggningen.

Redan nu står det också klart vilka instruktörer som kommer att hålla i utbildningen och det är inte vilka som helst, Waldo Zapata, Rickard Nordstrand och Usama Aziz.

Fredrik Gundmark är utbildningsansvarig inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och han ser denna satsning som något väldigt positivt.
   – Att gymnasiet redan har andra gedigna idrottsinriktningar, och egentligen bara idrottare som studerar där, bådar för kvalitet. Det faktum att gymnasier vill starta kampsportsinriktningar är ett tecken på en ökad acceptans för våra idrotter. Jag tycker att den här satsningen är jättespännande.

För mer information, se www.idrottsgymnasiet.se.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0