Skatteverket gör revisioner mot idrottsföreningar

Under hösten kommer Skatteverket att utföra några revisioner mot idrottsföreningar. Skatteverket har under flera år påtalat distinktionen mellan professionell idrott och den ideella verksamheten, där professionell idrott inte är att betrakta som allmännyttig verksamhet – och därför bör vara inkomstskattepliktig.

10 oktober 2014  |  Jonathan Broberg

Under hösten kommer Skatteverket att utföra några revisioner mot idrottsföreningar. Skatteverket har under flera år påtalat distinktionen mellan professionell idrott och den ideella verksamheten, där professionell idrott inte är att betrakta som allmännyttig verksamhet – och därför bör vara inkomstskattepliktig.

Skatteverket kommer att bedriva revisionerna utefter dessa utgångspunkter.

– Den professionella elitverksamheten ska betraktas som en egen, från den övriga föreningens verksamhet, skild och inkomstskattepliktig förvärvskälla.

– Till den förvärvskällan ska de intäkter och utgifter den genererar föras.

– Till de intäkter som därmed kan bli skattepliktiga vill Skatteverket också räkna medieintäkter och klubb-/varemärkesintäkter.

För mer information angående detta, följ länken.

Text: Jonathan Broberg

2
8
10