Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2015

27 mars 2015  |  Jonathan Broberg

Inför stämman på lördag presenterar valberedningen idag sitt förslag till förbundsstyrelse. I år har det kommit in fler nomineringar än på länge.
   – Vi hade många kompetenta kandidater att välja mellan och vi kan nu presentera ett förslag som innehåller både kontinuitet och förnyelse. Dessutom är vi glada att vi kan presentera ett förslag som klarar Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om att kvinnor och män skall vara representerade med minst 40 procent, säger Jöran Fagerlund sammankallande i valberedningen.

Det går att föreslå fler kandidater ända fram till stämman på lördag. Valberedningen har dock hela tiden haft som ambition att klubbarna skall känna till förslaget när de kommer till stämman och fastställde förslaget under torsdagen.

   – Vår ambition har varit att hitta en balans mellan medlemmarnas möjlighet att föreslå kandidater nära inpå stämman och medlemmarnas möjlighet att ta del av vårt förslag innan stämman. Nu är vi färdiga med vårt jobb och lämnar frågan och makten till förbundets medlemmar, avslutar Jöran Fagerlund

Ordförande
Stefan Stenudd, omval

Ledamöter
Helena Hugosson, omval
August Wallén, omval
Fredrik Gundmark, omval
Mats Asplund, omval
Susanne Rönnqvist Ahmadi, nyval
Johanna Rydberg, nyval

Övriga nominerade som kandiderar
Daniel Norrgård

Benjamin Bolling

2
8
10