Risk- och Krishantering

1 april 2015  |  Jonathan Broberg

Här finns Svenska Budo & Kampsportsförbundets syn på risk- och krishantering. Hur behandlar vi en kris när den uppstår, hur kan man arbeta proaktivt är ett par hörnstenar.

2
8
10