Styrelseintervju: Fredrik Gundmark

4 april 2016  |  Jonathan Broberg

I mars valdes Fredrik Gundmark, fyrabarnsföräldern från Mantorp, om i Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelse. Gundmark har rötter i kyokushin som han fortfarande tränar, bland annat med sin storebror.
   – Jag tycker vi har en jättebra känsla i förbundet och i styrelsen. Det är bra folk som kommit in i styrelsen, säger han till budokampsport.se.

I en ny artikelserie på budokampsport.se kommer vi ta pulsen på profiler i och runt organisationen, där vi börjar med SB&K:s styrelseledamöter och först ut är Fredrik Gundmark, som har uttalat ansvar för utbildningsfrågor.

Fredrik Gundmark är en tv-spelsälskande idrottslärare från Mantorp utanför Linköping. Han bor i hus tillsammans med sin fru och sina fyra barn. Och han är en av de fyra i styrelsen som omvaldes under årsmötet den 19:e mars.
   – Vi är ett bra gäng i styrelsen och arbetet rivstartade verkligen och jag tycker det känns väldigt inspirerande och roligt.

Gundmark har länge tränat kyokushin och tränar alltjämt fortfarande, bland annat tillsammans med sin storebror. Han har hållit på länge och han har på nära håll sett utvecklingen komma inom svensk kampsport.
   – Som helhet upplever jag att kampsporten är väldigt välmående. Det finns en annan uppfattning och öppenhet gentemot kampsport i dag, och det beror nog delvis på att kampsport blivit mer mainstream. Det finns också större bredd idag och inte enbart asiatiska kampsporter, vilket är positivt.

Hans an svar i styrelsen sträcker sig inom ramen för Gundmarks profession: han har hand om utbildningsfrågor.
   – Det kan handla om utbildningssystem i förbundet, men också om våra idrottsgymnasier och kopplingar till SISU och RF. Det gäller också att följa det som händer på marknaden för utbildning och det rent träningsmässiga, så att våra utbildningar uppfattas aktuella och att vi faktiskt kan bistå med genuin kunskap. Det är viktigt.

Fredrik, vilka hinder ser du att kampsporten fortfarande står inför?
   – Jag tror att vi, likt hela idrottsrörelsen, står inför dilemmat hur vi ska fortsätta attrahera medlemmar, i den kommersiella konkurrens som finns. Idrotten har mycket bra att ge och det gäller att vi fortsätter berätta om värdena att vara med i en förening. Jag tror att kampsport ligger bra i tiden och vi har en fördel i att vi attraherar en stor del av befolkningen i den mån att det går att träna våra idrotter oavsett ålder och kön – och att alla faktiskt tränar tillsammans.

Om du fick önska en sak som kampsporten skulle ha haft, vad skulle du då vilja ha?
   – Oj, det var en svår fråga… Jag tänker spontant då att jag önskar att vi hade ett bredare erkännande för våra idrotter ifrån den övriga idrottsrörelsen. Att det inte längre skulle finnas några fördomar mot kampsporter.

Text: Jonathan Broberg
Foto: Hamid Ershad Sarabi

2
8
10