Kampsporten näst bäst på jämställdhet bland unga enligt ny forskning

12 april 2016  |  Jonathan Broberg

Ett forskningsprojekt kallad Ung livsstil har under en lång period (1989-2015) undersökt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten. Undersökningen konstaterar att 35% av de barn och ungdomar som är med i kampsporterna är tjejer, siffror som enligt forskaren Ulf Blomdahl placerar kampsporten näst längst fram i idrottsrörelsen. Bara basketen är mer jämställd.   
   – Det är jätteroligt att få ta del av undersökningen, och resultatet är inte förvånande. Det är ju så som det ser ut i kampsport, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets vice ordförande och jämställdhetsansvarige Helena Hugosson till budokampsport.se.

Ett forskningsprojekt, kallat Ung livstil, iscensatt utav forskarna Ulf Blomdahl, Stig Olofsson, Linda Lengheden och Magnus Åkesson har undersökt jämställdhet och jämlikhet hos RF:s 71 specialförbund.

 
Kampsporten är inkluderad under benämningen ”budo” men inkluderar alla de idrotter som ingick i vårt förbund under undersökningsperioden.

Så här skriver forskarna i en sammanfattning:
”Forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige studerar sedan 30 år tillbaka RF-idrotten. I den kommande skriften ”Idrottens sociala struktur- en utmaning för idrottsrörelsen” studeras i vilken grad hela idrottsrörelsen når målen om jämlikhet och jämställdhet. Studien bygger på svar från omkring 70 000 barn och ungdomar i ett antal kommuner. Svarsfrekvensen i studierna, som är genomförda med ett stratifierat, stratifierat och slumpmässig urval är omkring 80%.”

Och vidare konstaterar forskarna således detta i sammanfattningen av studien:
”Låt oss först konstatera att omkring 35% av de barn och ungdomar som är med i kampsporterna i dag är tjejer. Kampsporterna är en jämlik men inte en jämställd idrott.”

För att en idrott enligt undersökningen ska kallas jämställd ska könsfördelningen ligga inom ramen 40-60%.

“Resultatet är inte förvånande”
Helena Hugosson är vice ordförande och jämställdhetsansvarig i SB&K och hon säger så här om undersökningens siffror.
   – Det är jätteroligt att få ta del av undersökningen, och resultatet är inte förvånande. Det är ju så som det ser ut i kampsport. Även om siffrorna är smickrande tycker jag också att de talar om att vi har mycket kvar att göra i vårt arbete.
   – Nästa steg i ett ännu mer jämställt SB&K blir att kvinnor också blir ledare, förbundskaptener och så vidare, vilket vi i dag kan uppleva som ett litet bekymmer.

Här är forskningsrapporten.

Text: Jonathan Broberg

2
8
10