Enkät om kartläggning av barn- och ungdomsverksamheten

15 april 2016  |  Jonathan Broberg

I dagarna kommer vi att skicka ut en enkät till samtliga medlemsföreningar och underförbund. Syftet är att kartlägga vår barn- och ungdomsverksamhet.
   – Vi uppskattar verkligen om ni tar er tid att besvara enkäten, era svar är av mycket stor betydelse. Enkätsvaren kommer att analyseras och utifrån resultatet kommer vi att försöka identifiera utmaningar, behov och trender. Detta kommer sedan att ligga till grund för riktlinjerna i Idrottslyftet 2017-2019, säger Magnus Ledin, utbildningsansvarig i SB&K till budokampsport.se.

2
8
10