“Stärka unga genom fysisk träning och utvecklande dialog”

15 juli 2016  |  Tony Svensson

Svenska Budo & Kampsportsförbundet startar ett djupgående projekt utifrån frysboxmetoden. Vi ställde några frågor till en av projektledarna, Lisa Easley.

Vad innebär metoden Frysbox?
   – Frysbox är ett socialt ungdomsprojekt som bygger på kombinationen av kampsport och dialog där kampsporten fungerar som ett verktyg för att öppna upp för en stärkande dialog.  Att använda kampsporten som ett verktyg i arbete med unga ger många fördelar då man utvecklar kondition, styrka, uthållighet, fokus och respekt.  Detta öppnar upp för den efterföljande dialogen där vi jobbar med värderingsövningar och självstärkande övningar som i sin tur skapar stärkt självkänsla och självförtroende. Aktiviteten öppnar upp för att tillhöra en grupp och att skapa en utvecklande och positiv fritid som spiller över i andra aspekter av livet.

Vad vinner en förening på att medverka i detta projekt?
   – I det här projektet erbjuds ett begränsat antal föreningar kostnadsfritt utbildning i metoden Frysbox och handledning under uppstart.
   – Som förening erbjuds ni att under licens använda er av en väl utarbetat och beprövat metod där ni kan stärka unga både genom fysisk träning och genom en utvecklande dialog. De föreningar som väljer att använda sig av metoden Frysbox kommer att ingå i ett nationellt nätverk där vi tillsammans utbyter erfarenheter, kunskap och utbyten för att stärka ungdomar genom metoden.

Vilka typer av träningsgrupper behöver föreningen ha i verksamheten idag?
   – Föreningen kan välja att använda metoden Frysbox som ett verktyg i redan befintliga ungdomsgrupper där den ordinarie träningen kompletteras med metoden och dialogmaterialet för att skapa förändring och positiv utveckling på fler plan. Eller kan föreningen välja att starta en ungdomsgrupp där ni använder metoden Frysbox. Målgruppen för Frysbox är alla ungdomar 13-19 år men vi arbetar aktiv med att rekrytera ungdomar som inte har föreningsvana eller tillhör en organiserad idrott för att erbjuda dem möjligheten att utvecklas som individer och bli en del av föreningslivets gemenskap.

Frysbox har tidigare varit kopplat till thaiboxning, är andra idrotter inom budo & kampsportsförbundet aktuella att delta i projektet?
   – Frysbox har utvecklats med thaiboxningen som grundsten men vi vill i det här projektet öppna upp för fler kampsporter att få tillgång till metoden.  Vi har under en längre tid arbetat med att ta fram material och utarbetat ett arbetssätt som har gett mycket positiva resultat och nu vill vi erbjuda flera möjligheten att använda metoden.

För mer information eller för att anmäla sitt intresse kontakta:
Lisa Easley
Projektledare Frysbox
lisa.easley@fryshuset.se
Mobil 0761-269507

 

2
8
10