Från Riksidrottsforum: SB&K:s Pilo Stylin om helgen

14 november 2016  |  Jonathan Broberg

SBK


I helgen var det Riksidrottsforum i Falun och stora delar av svensk idrott samlades och diskuterade bland annat ett strategiarbete för svensk idrott. SB&K var på plats med fem representanter, en av dessa är förbundsstyrelsens Pilo Stylin.
– Jag tycker det var en givande helg, säger han till budokampsport.se.

Pilo, vad är dina spontana reflektioner efter helgen i Falun?
– Vi har ett stort arbete framför oss med att vara med och bidra till svensk idrotts förändring. Vi står inför ett paradigmskifte, med en fot inne i förändringen och den andra på väg in. Beträffande våra idrotter är vi lite speciella, många av de saker som diskuterats under helgen är vi redan långt framme i arbetet.

Hur menar du rent konkret?
– Vi har diskuterat tränings- och tävlingsformer för att få idrottare att stanna i idrotten hela livet. Vi har pratat om integration, om jämställdhet – och där visar ju studier redan att SB&K ligger väldigt långt fram med de här frågorna. Vi behöver kanske inte starta upp arbetet, utan mer se till att vi klokt förädlar det.

Vad tror du är den viktigaste input som vi i kampsporten kan komma med till resten av svensk idrott?
– Att trösklarna kanske inte är så stora alla gånger. Det är inte så svårt att utöka träningsformer, det finns ju redan en utveckling av träningsformer och våra idrotter sysslar mycket med den utvecklingen. Hade det bara funnits en vilja från resten av idrotten att lyssna och kika på hur vi har arbetat hade nog många kunnat lära sig mycket.

Avslutningsvis, vad är den mest primära lärdom som du tar med dig från helgen tillbaka till kampsporten?
– Det är nog att vi också måste vara ödmjuka inför att vi också har ett arbete att göra. En stor reflektion är att SB&K är ett litet RF och vi har en stor utmaning i att vara till hands för alla våra idrotter och alla våra medlemmar.

Text och foto: Jonathan Broberg

1
5
4