Distriktsårsmöten

3 februari 2017  |  Sofia Arnbom

SBK

Likt övriga förbund inom RF har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är även anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. SB&K har följande sju distrikt:

– Distrikt Övre Norr (Norrbotten, Västerbotten)
– Distrikt Nedre Norr (Jämtland-Härjedalen, Ångermanland, Medelpad)
– Distrikt Mellan (Gästrike-Hälsinge, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppland, Södermanland)
– Stockholm-Gotlands B&K (Stockholm, Gotland)
– Distrikt Väst (Bohuslän-Dal, Västergötland, Göteborg, Halland)
– Distrikt Öst (Blekinge, Småland, Öland, Östergötland)
– Skånes B&K (Skåne)

Datum och handlingar
Under februari och mars genomför distrikten sina årsmöten.
Datum för respektive distrikts möte samt länk till årsmöteshandlingar publiceras här  varefter de inkommer till kansliet.

Årsmöte SB&K
Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte genomförs den 25 mars, information inför det samlas här.

14
10
11