Årsmöteshandlingar

15 mars 2017  |  Sofia Arnbom

SBK

SB&K genomför sitt årsmöte den 25:e mars på World Trade Center i Stockholm med start klockan 14.00.  Tio av underförbunden genomför sina årsmöten på förmiddagen samma dag. Tid för respektive möte samt fullmaktsgranskning framgår av kallelsen. Den samt övriga handlingar finns att ta del av under Förbund -> Årsmöten.

Röstlängd
För rösträtt erfordras enligt stadgarna fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 2017-01-31. Om din förening har rapporterat samt betalt i tid men saknas i röstlängden meddela rapporterings- samt betalningsdatum till info@budokampsport.se så följer vi upp ärendet. Uppdaterad röstlängd publiceras på fredag 17 mars.

14
10
11