Valberedningens förslag till styrelseposter

På lördag är det årsstämma för Svenska Budo & Kampsportsförbundet och valberedningen har tagit fram sitt förslag till styrelse. I förslaget finns fyra omval, och två nyval.

21 mars 2017  |  Jonathan Broberg

Här är valberedningens förslag:

Förslag till ordförande
August Wallén, omval

Förslag till ordinarie ledamöter
Fredrik Gundmark, omval
Marcus Widengren, omval
Virpi Alajarva, omval
Johanna Rydberg, omval
Tobias Back, nyval
Elin Bladh, nyval

Förslag till suppleanter om förbundsstyrelsens proposition vinner bifall
Patricia Kazimierczak, nyval
Clara Wetzelmayr, nyval

Övriga nominerade till styrelsen
Matilda Frycklund
Yvonne Lin (kandiderar ej)
Patricia Axling

Förslag till lekmannarevisor
Christian Lund, omval

Förslag till lekmannarevisorssuppleant
Hans Brändström, omval

Årsmötet hålls på World Trade Center i Stockholm med start 14.00. De flesta underförbunden har också sina stämmor på lördag. All info om årsmötet finner du här.

12
7
8