Årsstämman i helgen

I helgen hade SB&K, och flera underförbund dessutom, årsstämma. Den hölls på World Trade Center i Stockholm.

27 mars 2017  |  Jonathan Broberg

Motionen om armsport som eget UF röstades igenom. Propositionen om defendo som en idrott i SB&K avslogs.

Avslogs gjorde också propsitionen/motionen om SM-status för Ne-Waza, medan motionen om allstyle som en egen idrott. Det blev däremot bifall om motionen om stadgeändring.

Styrelsen hade två budgetförslag till stämman och stämman röstade igenom det första av dessa.

Val av styrelse
Stämman gick på valberedningens förslag, som var denna nedanstående.

August Wallén, ordförande (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Marcus Widengren (omval)
Virpi Alajarva (omval)
Johanna Rydberg (omval)
Tobias Back (nyval)
Elin Bladh (nyval)

Nytt för styrelsen i år är att två suppleanter valdes in. Det blev Patricia Kazimierczak och Clara Wetzelmayr.

Text: Jonathan Broberg
Foto: Magnus Ledin

En kommentar

  1. Hej Det är en ofullständig mening i redovisningen. Det kan misstolkas om en mening börjar med “medan” innebär motsatsen till föregående mening. Rätt ska vara att motionen om ALL STYLE som egen idrott avslogs.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4