Nya stadgar för SB&K

Under årsstämman den 25 mars beslutades om vissa stadgeändringar och nu är de nya stadgarna för SB&K reviderade.

20 april 2017  |  Jonathan Broberg

SBK

Här finns stadgarna att ladda ned. De hittas också i dokumentbanken.

30
19
26