Riksidrottsmötet 2017

16 maj 2017  |  Annie Bondefelt

I helgen, den 19-21 maj, är det dags för det 11:e Riksidrottsmötet i ordningen på Congress Culture Centre i Karlstad.
Riksidrottsförbundet består av ideella organisationer där medlemmarna bestämmer hur verksamheten ska formas genom demokrati. Därför träffas representanter från alla distriktsidrottsförbund och specialförbund vartannat år för att fatta beslut och skapa riktlinjer för hur idrotten ska utvecklas samt rösta fram de företrädare som ska sitta i ledande positioner.
På plats under mötet representeras Svenska Budo- & Kampsportsförbundet av generalsekreterare Mona Lundkvist, utbildningskonsulenterna Magnus Ledin och Sofia Arnbom, informationsassistent Annie Bondefelt och styrelsens ombud Tobias Back, Elin Bladh, Virpi Alajarva, Patricia Kazimierczak och Johanna Rydberg.

Text: Annie Bondefelt

Foto: Svenskidrott.se

12
7
8