Dags att söka LOK-stöd

20 juli 2017  |  Sofia Arnbom

SBK

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Utöver pengar till föreningen ingår inrapporterat LOK-stöd i underlaget när RF beräknar bidrag till SB&K och bidrar därför även till den gemensamma ekonomin.

Sista ansökningsdag för våren 2017: 25 augusti 2017
Ansökan för våren 2017 (dvs aktiviteter bedrivna 1 januari – 30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 augusti 2017 klockan 23:59.

Mer information finns på svenskidrott.se
Manualer för rapportering och ansökan i IdrottOnline är samlade här.

Ytterligare frågor?
LOK-STÖDSGRUPPEN
Mail: lok@rf.se
Telefon: 08-699 61 50

30
19
26