SB&K sluter avtal med Svenska Spel

Svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Det visar flera studier. Centrum för idrottsforskning*, har till exempel larmat om att två av tre 4-åringar inte når upp till världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Därför är vi engagerade i Svenska Spels och Riksidrottsförbundets satsning på att få fler i rörelse.
– Det är en väldigt viktig fråga för oss, att få fler människor i rörelse. Det känns som ett spännande samarbete, så jag hoppas att vi tillsammans kommer att kunna göra nytta, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

14 november 2017  |  Jonathan Broberg

Idrotten är givetvis en del i att förbättra detta där vi vill bidra. Detta är också ett led i att visa hur vi kan jobba bredare med idrott där hälsa, rörelse och livslångt idrottande får större fokus i verksamheten.

Med ett omfattande treårsavtal i grunden, där Svenska spel stöttar Riksidrottsförbundets arbete med utvecklingsresan en ny syn på träning och tävling, lyfter man nu fram projektet ”Framåt för fler i rörelse” i en gemensam kampanj för att belysa hälsoriskerna med en stillasittande livsstil.

*Källa: CIF https://centrumforidrottsforskning.se/sv/regeringsuppdrag-uppfoljning-av-statens-idrottsstod/rapporter/de-aktiva-och-de-inaktiva-2016/

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4