SB&K om betydelsen av Sofia Olofssons nominering till Jerringpriset

23 november 2017  |  Annie Bondefelt

Budokampsport-TV pratar om vilken betydelse Sofia Olofssons nominering till Jerringpriset har för förbundet.

Text: Annie Bondefelt

30
19
28