Protokoll 7, förbundsstyrelsen

Nu är det senaste protokollet från FS sjunde möte i ordningen för 2017 publicerat.

20 december 2017  |  Jonathan Broberg

SBK

Du finner det specifika mötesprotokollet här.

Och under denna flik finns samtliga godkända FS-protokoll under året samlade.

0
0
0