Sök LOK-stöd till föreningen

21 januari 2018  |  Sofia Arnbom

SBK

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Utöver pengar till föreningen ingår inrapporterat LOK-stöd i underlaget när RF beräknar bidrag till SB&K och bidrar därför även till den gemensamma ekonomin.

Sista ansökningsdag för hösten 2017: 25 februari 2018
Ansökan för hösten 2017 (dvs aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 december) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari 2018 klockan 23:59.

Registrera ansökan så snart det går så att föreningen inte går miste om eventuellt bidrag. Sista ansökningsdag är en söndag så tänk på att vara ute i god tid utifall du behöver hjälp från LOK-stödsgruppen vilken har ordinarie öppettider mån-fre.

Mer information finns på svenskidrott.se
Manualer för rapportering och ansökan i IdrottOnline är samlade här.

Ytterligare frågor?
LOK-STÖDSGRUPPEN
Mail: lok@rf.se
Telefon: 08-699 61 50

0
0
0