Omorganisation på kansliet

Det händer en del uppe på SB&K:s kansli och i organisationen. Bland annat är nu Magnus Ledin tillbaka efter sin pappaledighet, och både Annie Bondefelt och Sofia Arnbom är numera tillsvidareanställda.
– Vi har under många år känt att kansliet varit underbemannat, så vi är självklart glada att vi hittat en bra lösning, säger Generalsekreterare Mona Lundkvist.

29 januari 2018  |  Jonathan Broberg

SBK

Magnus Ledins gamla roll har utvidgats till två roller, där Sofia Arnbom kommer att ha hand om elit, föreningar och anti-dopingarbetet. Magnus kommer fortsätta ansvara för utbildningar och för storsatsningen MotoriQ och för Idrottslyftet.

Vidare har Annie Bondefelt numera tillsvidareanställning som informationsassistent.

Dessutom finns både Pilo Stylin och Helena Hugosson kvar som externt kontrakterade där Helena fortsatt är ansvarig för elitutbildningar och Pilo har hand om arbetet med riktlinjer för träning gällande barn och ungdomar samt MotoriQ.

På kansliet sedan tidigare jobbar för övrigt Mona Lundkvist (Generalsekreterare), Jonathan Broberg (informatör) och Matilda Ritzén (administratör).

Däremot löpte Disa Glasers projektanställning ut i början av januari. SB&K önskar Disa stort tack och stort lycka till med framtida uppdrag.

Text: Jonathan Broberg

2
0
1