Barnens spelregler – sju regler framtaget av Riksidrottsförbundet och Bris

8 oktober 2018  |  Annie Bondefelt

Barnens spelregler är en bok med sju regler framtaget av Riksidrottsförbundet och Bris. Boken ska fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, oavsett vem de är eller vilken idrott de håller på med. Nu finns också material att ladda ner för sociala medier för de som önskar.

I en gemensam satsning vill vi göra det enklare att göra rätt och öppna upp för samtal om hur vi tillsammans skapar en trygg idrott – utifrån barnets rättigheter. Vi hoppas att Barnens spelregler kan hjälpa till att ge liv åt sådana samtal, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Barnens spelregler är följande.

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
5. Inget barn ska bli utsatt för våld.
6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier.
7. Alla barn har rätt att känna sig delaktig i sin förening

Ladda ner material för sociala medier här.

Läs mer om barnens spelregler här.

Text: Annie Bondefelt
Bild: barnensspelregler.se

3
5
6