Östersunds Jeet Kune Do Klubb får utmärkelse av SISU

22 oktober 2018  |  Annie Bondefelt

Östersunds Jeet Kune Do Klubb har sedan i somras ett instiftat stipendium med syfte att förhindra att människor ska undvika träning på grund av deras ekonomiska förutsättningar. Projektet föddes då flera av föreningens medlemmar kämpade med att betala träningsavgiften men hade en brinnande passion för sin idrott och för träning. De första stipendiaterna har utsetts och satsningen har också mottagit en utmärkelse för nytänk av SISU.

– Ingen ska behöva tacka nej till att träna, alla ska ha samma möjligheter, säger föreningens ordförande Roger Nissilä till budokampsport.se

Östersunds Jeet Kune Do Klubb är en relativt stor förening men cirka 300 medlemmar och erbjuder ett tiotal olika kampsporter för människor från 4 år. Föreningen har funnits med i SB&K i 15 år har alltid haft som målsättning att få fler folk att träna, oavsett hur och var. Trots ett bra utbud och koncept upplevde föreningen problem med att fler och fler medlemmar fann det svårt att betala sina månatliga träningsavgifter och medlemmar försvann.

– Vi började fundera på hur vi kunde behålla våra medlemmar eftersom vi alltid har strävat efter att hellre bibehålla nuvarande medlemmar än att jaga nya. Trots våra mycket rimliga priser upplevde vi att många hade svårt att betala och det blev ett ekorrhjul av tjat varje gång avgiften skulle betalas. Vi började då fundera på vad vi som förening skulle kunna göra för att ge alla de medlemmar som ville träna chansen att ha råd med det, det var då vi började fundera på ett bidrag som slutligen blev grundandet av stipendiet, berättar Roger Nissilä.

Stipendiet som inkluderar träningsavgiften, 600-1100 SEK per termin beroende på ålder, kan sökas av alla medlemmar som på något sätt kan styrka att de inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kontinuerligt kunna betala sin avgift. Stipendiet kan finansiera hela avgiften, hälften eller en fjärdedel av kostnaden.

– Folk och medier har överlag varit väldigt positiva till initiativet, radio har uppmärksammat oss flera gånger och SISU belönade projektet med ett startkapital som nu går direkt in i stipendiefonden för att senare delas ut till de ansökande, säger Roger.

När man skickat in sin ansökan till föreningen finns det en speciellt utvald grupp om fem personer med tystnadsavtal som ska ta ställning till ansökningarna, allt för att ingen ska känna sig utpekad eller känna oro inför vilka som känner till ens ekonomiska situation.
– Den enda informationen som vi som förening får ta del av är hur många av de ansökande som är kvinnor, män och vilka åldrar de innehar, säger Roger.

Stipendiet delades ut för första gången i somras då de kom in sex ansökningar varav samtliga nådde kriterierna för att motta stipendiet och den andra omgången är igång. Föreningen ser ljust på satsningens framtid och öppnar även för eventuella samarbeten för att utveckla projektet.

– Vi vill ju gärna bygga vidare på konceptet, få stipendiet att fungera finansiellt genom en budgetpost. Vi skulle också gärna addera en del där medlemmar kan ansöka om hjälp med utrustning i samarbete med någon typ av sponsor, avslutar Roger.

Text: Annie Bondefelt

2
0
1