Varbergs Aikido engagerar ungdomar genom en trappa av utmaningar

12 december 2018  |  Annie Bondefelt

Regnet piskade mot tågets ruta när jag klev av vid Varbergs station för att möta David Pettersson, en av de drivande bakom projektet Aikido Halland. Föreningen Varbergs Aikido har som många andra föreningar kämpat med återväxten och framförallt att engagera barn och att få unga vuxna att stanna kvar inom idrottsrörelsen. När problemet var identifierat började därmed klubbens ledare, med bland andra David Pettersson i spetsen, leta efter lösningar.

– Jag flyttade hit till Varbergs för 6-7 år sedan och började rätt snabbt engagera mig i föreningen, jag kan inte riktigt undvika att engagera mig. Jag kan inte låta bli, dessutom måste man hjälpas åt i små föreningar. När jag började hade den existerande barngruppen planat ut och vi ledare bestämde oss för att starta en ny. Kort därefter kom Pia Moberg och Åsa Bergström ut med boken Happy Aikido vol1, och deras pedagogik tilltalade föreningen, berättar David för budokampsport.se

Kort därefter arrangerade föreningen ett sommarkollo tillsammans med Happy Aikido i en Folkhögskola nära Varberg.
– Happy Aikido är en attraktiv pedagogik då den fokuserar på att barnen ska ha kul, har man inte kul så fortsätter man inte, det är min övertygelse. Happy Aikido står också för rörelseglädje och att ta hand om sig själv och andra, samt det som vi inom budon kallar Reigi som handlar om etikett, dvs hur man beter sig, säger David.

Medlemmarna i Varbergs Aikido följde samma mönster som många andra idrotter och föreningar kämpar med, nämligen att idrotten tappar medlemmar när de närmar sig 12-års åldern. Tonåren börjar och det är mycket som konkurrerar om ungdomarnas tid.
– Vi tror att vägen för att bryta den trenden är att erbjuda en trappa av utmaningar, att det hela tiden ska finnas en väg framåt. Sen blir också den sociala delen mer viktig i den åldern så vi satsar mycket på att samarbeta med andra föreningar, åka till Göteborg eller andra städer för att ha gemensamma träningsläger. Då får ungdomarna chansen att lära känna varandra och deras sociala nätverk vidgas. Vi tror att det är nyckeln för att få ungdomar att fortsätta och det har fungerat bra för oss. Nu har vi totalt 40 barn och ungdomar varav ca tio är över 13 år, berättar David.

I den trappa med utmaningar som föreningen jobbar utefter finns även en specifik del om ungt ledarskap. Under våren deltog man tillsammans med tre andra föreningar i utbildning som kallas ”Unga Ledare” och som innefattar tre heldagar av med både teori och praktiska tips i ledarskap. Ett initiativ som är viktigt för att få individerna att växa, något som går i linje med budons önskan om personlig utveckling.
– Målet är att folk ska vilja vara ledare, det är så vi som förening kan växa. Under våren fick ungdomarna under minst sex tillfällen testa på att vara ledare för våra barngrupper med mindre barn. Flera vågade också ta steget att åka iväg på ett läger för ungdomar, av ungdomar, och instruera 20-30 personer. Det är ett stort kliv och väldigt modigt för 12-14 åringar, säger David.

Utvecklingen och entreprenörsandan fortsatte att spira i Varbergs Aikido och de började fundera på vad de kunde göra för att marknadsföra klubben mer då de var övertygande om att det fanns många potentiella aikidoutövare runt om i närområdet. Funderingarna mynnade ut i ”Aikido Halland”, ett projekt de sedermera fick bidrag för från Idrottslyftet.
– Många som ser sig själva som en person som inte attraheras av kampsport tror vi fortfarande kan tilltalas av aikido, så vi tyckte det fanns och finns ett behov av att informera och skapa medvetenhet om aikido. Vi ville leta sätt att rekrytera fler vuxna till aikidon och tillsammans med Halmstad Aikidoklubb började vi då arbeta med ett koncept vi kallade ”Aikido Halland” där ett av våra initiativ var att arrangera ”Kampsportsarena” under Halliforniafestivalen, säger David.

Under Kampsportsarena-eventet visade föreningens medlemmar upp aikido, festivalbesökare fick själva testa på idrotten och samtidigt filmades material som senare kunde användas i marknadsföringssyfte i föreningarnas olika sociala kanaler.
– Som små, enskilda föreningar orkar man inte så mycket, det är svårt att driva varumärket framåt och få det att gå igenom det informationsflödet som brusar i hög takt. Vi tror att det blir bättre spridning när vi samverkar med fler föreningar och det är dessutom roligare att göra något tillsammans med andra, säger David.

Satsningen som fortfarande pågår är indelad i flera moment, ta fram marknadsmaterial för sociala kanaler, ta fram marknadsstrategier och utbilda ledare i rörliga medier för att bli mer självständiga i sin produktion av innehåll.
– Vi har involverat Halmstad Högskola och deras studenter som har fått aikido som ett case och vi har också satsat på att ha ett gemensamt höstläger för alla åldrar tillsammans med Halmstad Aikidoklubb där unga ledare bland annat kommer hålla pass för vuxna. Fokus ligger på det sociala och på utveckling, säger David.
– En satsning som denna räknar vi med tar ungefär tre år och vår förhoppning är att under dessa år kunna skapa en gemensam plattform för aikido i Halland, att ha en stabil ledarskapsutveckling, att genom initiativet säkerställa nästa generations aikidoutövare och fortsätta satsa på den sociala delen genom utbyte klubbar emellan, säger David.

Vi börjar ta oss ner till träningslokalen som ligger i centrala Varberg och kliver in i en idrottshall full av små barn som springer runt, klättrar i ribbstolar och byter om. Som brukligt samlas alla deltagare och hälsar traditionsenligt innan träningen drar igång, hela passet doftar lekfullhet och idrott anpassat för barn – utan att för den skullen tappa aikidons identitet. I kullekarna vävs olika aikido-moment in, respekt och ordning är närvarande, träningen är lek och tillrättavisningar undviks och bytena mellan övningarna är många för att hålla barnens fokus uppe. Barnen verkar nyfikna när 13-åriga Wiktor Teodorowicz, en av de som gått Unga ledare-utbildningen, instruerar och när passet är över är det en grupp glada barn som samlas på mattan för att tacka för dagens aikidoträning.

För att få veta mer om hur Varbergs Aikido har arbetat med idrottslyftsfinansierade projektet Aikido Halland se filmen eller besök Aikido Hallands Youtube-kanal nedan.

Länk till Aikido Halland Youtube-kanal här.
Länk till film om Aikido här.

 

Text: Annie Bondefelt
Foto: Aikido Halland

3
5
6