Distriktsårsmöten

8 januari 2019  |  Sofia Arnbom

Likt övriga specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. Alla SB&K:s medlemsföreningar är även anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. SB&K har följande sju distrikt:

– Distrikt Övre Norr (Norrbotten, Västerbotten)
– Distrikt Nedre Norr (Jämtland-Härjedalen, Ångermanland, Medelpad)
– Distrikt Mellan (Gästrike-Hälsinge, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppland, Södermanland)
– Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund (Stockholm, Gotland)
– Distrikt Väst (Bohuslän-Dal, Västergötland, Göteborg, Halland)
– Distrikt Öst (Blekinge, Småland, Öland, Östergötland)
– Skånes Budo & Kampsportsförbund (Skåne)

Datum och handlingar
Under februari och mars genomför distrikten sina årsmöten.
Datum för respektive distrikts möte samt länk till årsmöteshandlingar publiceras här varefter de inkommer till kansliet.
Kontaktuppgifter till respektive distrikt finns under Förbund -> Distrikt

Årsmöte SB&K
Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte genomförs den 23 mars, information inför det samlas här.

3
5
6