Dags för årsmöte i föreningen?

15 februari 2019  |  Sofia Arnbom

Första kvartalet är årsmötestäta tider bland idrottsföreningar. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ett tillfälle att som enskild medlem vara med och påverka verksamheten. Nedan är några saker att tänka på gällande föreningens årsmöte och som alla kan och bör hjälpas åt att upprätthålla.

När årsmöte?
Föreningens stadgar ska bland annat innehålla uppgifter om när årsmötet senast ska genomföras, hur lång tid innan mötet kallelsen ska publiceras samt vad som ska behandlas under ert årsmöte. Det är viktigt att föreningen följer det som står i stadgarna när det kallas till och genomförs årsmöte. Av stadgarna framgår bland annat dagordningen för årsmötet och det är viktigt att samtliga punkter tas upp och protokollförs.

Hjälp med årsmötet?
Om ni är osäkra på något kring ert årsmöte kan ni med fördel vända er till ert distriktsidrottsförbund/SISU-distrikt (DF). I vissa distrikt finns utöver stöd i föreningsfrågor möjligheten att låna lokal till årsmötet, få hjälp med en extern ordförande att leda mötet eller kanske möjlighet att komplettera årsmötet med besök av en inspirationsföreläsare. Kontaktuppgifter till alla DF finns att söka fram på denna sida.

Nya kontaktuppgifter?
Efter årsmötet kanske styrelsen har en ny sammansättning. För att information ska nå rätt person är det därför viktigt att direkt se över att rätt kontaktuppgifter är registrerade.
– IdrottOnline uppdateras av föreningen, för information och support besök idrottonline.se
Klubbregistret på budokampsport.se uppdaterar föreningen genom att maila info@budo.se Var noga med att ange vilken förening ärendet avser samt vilka uppgifter som ska ändras till vilka.

3
5
6