Lyckad distriktsstämma

25 februari 2019  |  Sofia Arnbom

Lördagen den 23 februari genomförde Distrikt Väst sitt årsmöte. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds det på en inspirationsföreläsning. Mer om mötet finns att läsa på distriktets hemsida.

Uppgifter om distriktens årsmöten finns samlade under Förbund -> Årsmöte

Foto: Distrikt Väst

3
5
6