Dags att söka Elitidrottstipendiet

Det är åter dags att söka RF:s och Svenska spels Elitidrottsstipendium, som ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

8 april 2019  |  Jonathan Broberg

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Ansökan är öppen till och med den 2 maj 2019. Du ansöker genom att fylla i formuläret som du hittar.

http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/Elitidrottsstipendium/ansokanomrfsochsvenskaspelselitidrottsstipendium2019-2020/

Text: Jonathan Broberg

3
5
6