Det hände under Riksidrottsmötet

Den gångna helgen har Riksidrottsmötet (RIM) genomförts i Jönköping. Under tre intensiva dagar har Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund (SF) haft möjlighet att diskutera, debattera och besluta i en mängd små och stora frågor.

27 maj 2019  |  Jonathan Broberg

Amanda Lind, minister med ansvar för idrottsfrågor, höll under fredagen ett inledningsanförande där hon glädjande nämnde kampsportsföreningars arbete med motorik och rörelseglädje som ett gott exempel på idrottens fortsatt viktiga roll för inkludering och involvering.

SB&K har vid RIM fem röster/ombudsplatser och representanterna har vid flera tillfällen tagit plats i talarstolen. Bland annat argumenterade SB&K för ett avslag på förslaget att sänka den övre åldern för rätt till lokalt aktivitetsstöd (LOK). SB&K vill att LOK-stöd även fortsättningsvis avser 7-25 år vilket även blev stämmans beslut.

Riksidrottsstyrelsens (RS) förslag till ändringar för medlemsvillkor och ekonomiskt stöd röstades igenom med endast små justeringar. Hur dessa ändringar kommer att påverka stödet till respektive SF såsom SB&K är dock inte klart, utan RS fick i enlighet med förslaget uppdraget att utforma villkor och parametrar för de olika stödformerna under året.

Ny modell för medlemskap
Stämman beslutade om en ny modell för medlemskap i RF som framöver sker i tre steg: idrottsnätverk, mindre förbund och större förbund. Idrottsnätverket blir ett forum för kontakt och utbyte med de förbund som inte är men har ett intresse att söka medlemskap i RF när de är och känner sig mogna. Kategorierna mindre respektive större förbund är medlemmar i RF men får utifrån antal föreningar och medlemmar möjlighet till olika former av stöd.

Förbund med minst 50 föreningar och 3000 medlemmar kategoriseras likt SB&K som större förbund och har möjlighet till fullt stöd. För de förbund som på egen hand inte når upp till storlekskravet kan samverkan eller sammangående vara en lösning. Här valde SB&K att från talarstolen, som exempel på ett redan befintligt SF med utifrån sett vitt skilda idrotter, informera om att det mycket väl går att samlas i en och samma organisation.

Modell för medlemskap

Definition av idrott
Utöver den nya modellen för medlemskap förtydligades kraven för medlemskap och kompletterades med en definition av vad idrottsrörelsen menar med begreppet idrott. SB&K argumenterade med framgång för att få in betydelsen av lek som en möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling.

Definition idrott i sin helhet

Samtliga förslag till åtgärder för ett förstärkt arbete med trygg idrott fastställdes. Bland annat innebär det att personer i föreningen som anställs eller erhåller uppdrag som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Trygg idrott

Tolv medlemsansökningar behandlades varav ett nytt förbund valdes in i RF, Svenska Cheerleadingförbundet och ansökan från Friskis & Svettis Riks återremitterades till RS. För första gången uteslöts två förbund till följd av att de i enlighet med de antagna medlemskriterierna inte uppfyller storlekskriteriet. Enligt beslutet träder uteslutningen av Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet i kraft 1 januari 2021.

Mer om RIM på rf.se

SB&K:s ombud: Pilo Stylin, Musse Hasselvall, Fredrik Gundmark, Elin Bladh och Patricia Kazimierczak

Foto: Sofia Arnbom & Magnus Ledin
Text: Sofia Arnbom

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52