Är ni nöjda med er lokal?

10 september 2019  |  Sofia Arnbom

Stockholms Idrottsförbund  gör en kartläggning av kampsporternas anläggningssituation i Stockholmsdistriktet och har därför anlitat konsultföretaget Sweco för att göra denna utredning.

Kampsporten för en ganska undanskymd tillvaro och ofta någon annanstans än i kommunernas lokaler. Historiskt är kampsporten van att söka egna lösningar och egna lokaler och inte alltid i tillfredsställande miljöer.

Enligt Riksidrottsförbundets databas IdrottOnline finns 347 föreningar i distriktet som ägnar sig åt kampsport i någon av de sex olika specialidrottsförbunden boxning, brottning, budo- och kampsport, judo, karate och taekwondo. Kampsporterna står för cirka 13 procent av de LOK-stödsberättigade idrottsliga aktiviteterna i distriktet. Som stödorganisation vill Stockholms Idrottsförbund därför veta mer om under vilka förutsättningar som kampsportsföreningarna verkar i.

Distriktets önskan är att varje förening fyller i nedanstående enkät. Samtliga specialdistriktsförbund, SDF, är tillfrågade och kommer att ingå i referensgruppen för Kampsportsutredningen. Förutom enkäten kommer tolv föreningar och fem kommuner att intervjuas.

Rapporten ska vara klar i december 2019. Efter det används rapporten som underlag för hur aktörerna gemensamt går vidare.

Länk till enkäten (svara senast 11 oktober)
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=36768iVnuftL86vqKE8SG

För frågor, kontakta henrik.scholdstrom@stockholmsidrotten.se
Eller så kontaktar du en representant i Stockholm- Gotlands Budo & Kampsportsförbund

Text & Foto: Stockholmsidrotten

13
8
18