Inför årsmötet: Två i styrelsen omböjer omval

Valberedningen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet meddelar idag att två från styrelsen kommer att avböja omval när årsmötet hålls den 21 mars. Det handlar om Clara Wetzelmayr och Patricia Kazimierczak.

20 januari 2020  |  Jonathan Broberg

Resterande ledamöter, Fredrik Gundmark (ordförande), Elin Bladh, Johan Pettersson, Marina Regnér, Musse Hasselvall, Ulf Hjerppe (suppleant) och Kirsi Höglund (suppleant) har meddelat valberedningen att de kandiderar för omval.

Årsmötet hålls den 21 mars på World Trade center i Stockholm.

0
0
0