Fredrik Gundmark om att stänga ner verksamheter

Svenska Budo & Kampsportsförbundet får en hel del frågor om att eventuellt komma med rekommendationer kring föreningarnas dagliga verksamhet.
– Vi kan inte bestämma om föreningar ska ha öppet eller stängt, men vi kan mana till sunt förnuft, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

13 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Flera av SB&K:s föreningar har stängt ner sin verksamhet.

SB&K får en del frågor huruvida en sådan typ av rekommendation kan komma från just Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
– Huruvida föreningar ska stänga ner sin verksamhet eller inte, är ett beslut varken SB&K, RF eller UF äger. Det ligger helt och hållet på föreningarna. Vi kan inte bestämma om föreningar ska ha öppet eller stängt, men vi kan mana till sunt förnuft.

Så SB&K har ingen sådan rekommendation?
– Nej, inte i nuläget. SB&K har inga andra rekommendationer än att följa myndigheternas aktuella riktlinjer och beslut.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10