Folkhälsomyndigheten informerar arrangörer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade i tisdags att alla allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. Myndigheten har kommit med information om vägledning för evenemang och sammankomster som inte omfattas av regeringens beslut. Dessutom har Folkhälsomyndigheten en utförlig riskbedömning.

14 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Till Folkhälsomyndighetens vägledning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

– Genomför en riskbedömning.

– Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

– God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

21
21
24