Besked om Projektstöd IF

Besked om Projektstöd IF kommer idag till de som ansökt om projektstöd. SB&K har mottagit projektansökningar på sammanlagt ca 6.2 miljoner och har knappt 1.9 miljoner att dela ut. Med den anledningen har det i vissa fall beviljats belopp som är mindre än det som ansökts om

27 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Förra året delade SB&K ut knappt 4.3 miljoner kronor genom Idrottslyftet (nuvarande Projektstöd IF). Anledningen till det minskade beloppet är Riksidrottsförbundets nya fördelningsmodell.
– Vi har beviljat många bra projektidéer och hoppas verkligen att det kommer ge en positiv utveckling för föreningarna som beviljats medel, men även för budo och kampsport generellt, säger Magnus Ledin, verksamhetsledare, till budokampsport.se.

Här finns de projekt som har blivit beviljade stöd.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52