Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar

Idag, torsdag, kom Folkhälsomyndigheten med uppdaterade råd gällande tävling och träning för barn och ungdomar.

16 april 2020  |  Jonathan Broberg

På Folkhälsomyndighetens sida står det:

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

– bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
– det finns goda möjligheter att tvätta händerna
– trängsel mellan människor undviks.

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Detta innebär att det fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Info från Riksidrottsförbundet
Också Riksidrottsförbundet meddelade detta, och skriver så här på sin hemsida:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller. Men nytt för idag är undantag på en punkt: barn till och med 18 år får spela matcher, tävlingar och cuper – om riskbedömning görs som tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller idrotten är:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

– Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

I uppdateringen av allmänna råden är barn och ungdomar till och med 18 år undantagna punkt 3 – och kan alltså spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och även hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att de i enlighet med de allmänna råden fortsatt avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.“, skriver rf.se.

Matcher för vuxna är dock, i enlighet med de allmänna råden, fortsatt förbjudna.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är infon rån RF.

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52