SB&K skjuter till en miljon för att bibehålla verksamhet för barn och ungdomar

SB&K:s styrelse har beslutat om att lägga till en miljon kronor i Projektstöd IF. Föreningarna kan nu ansöka om ett nytt projektstöd under kategorin Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar. Medlen kommer ifrån de pengar som förbundet får ifrån Svenska spels Prispallen. 

17 april 2020  |  Jonathan Broberg

Det finns nu möjlighet att söka stöd för att bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar så länge coronarestriktionerna gäller. Syftet med stödet är att stimulera att daglig idrottsverksamhet kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Medel kan beviljas föreningar för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (exempelvis i digital form) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. 

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Området är aktuellt till och med 31 december 2020. Vi hanterar ansökningarna löpande. 

Ansökan sker via idrottsmedelapplikationen under Projektstöd IF 2020/2021 – Bibehållen verksamhet under coronarestriktionerna
Maxbelopp att söka är 25 000 kr. 

Föreningen måste, senast den 30 januari 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Mer information finns här.

Har ni frågor kring det här stödet, kontakta gärna verksamhetsledaren Magnus Ledin på kansliet, ledin@budo.se eller 08-7051573.

5 kommentarer

 1. Hej,
  Som föreningsledare välkomnar vi all hjälp vi kan få under sessa svåra tider. Vår förening uppskattar förbundets insatser.
  Mvh
  Roland Peltier
  Ordförande
  Vasa Pretorian

 2. Hej

  Vi har börjat träna utomhus och för att starta upp vår verksamhet efter 6 v paus anordnade vi en tipspromenad för våra medlemmar med familjer, enär vi har en stor del som är barn. I anslutning till detta så bjöd vi på grillad korv med tillbehör, är det ngt vi kan ansöka om att få ersättning för?

  Mvh
  Roger Kedja
  Shintai Kempo Visby Föreninge

 3. Hej

  Vi har börjat träna utomhus och för att starta upp vår verksamhet efter 6 v paus anordnade vi en tipspromenad för våra medlemmar med familjer, enär vi har en stor del som är barn. I anslutning till detta så bjöd vi på grillad korv med tillbehör, är det ngt vi kan ansöka om att få ersättning för?

  Mvh
  Roger Kedja
  Shintai Kempo Visby Föreningen

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52