Lovisa Wahlström – ”vi behöver alla bli tydliga med våra nej till doping”

Under veckan som kommer lyfter vi upp det arbete som görs inom idrottsrörelsen för att förhindra doping inom våra idrotter. Några av våra idrotter har idrottare som vistelserapporterar men det finns också de som har kontakt med Svensk Antidoping för att de behöver söka dispens för olika mediciner.

21 april 2020  |  Annie Carriage

En av de är armbrytaren och VM-guldmedaljören Lovisa Wahlström som har diabetes och behöver söka dispens en gång om året.

Hur kom du i kontakt med antidoping första gången?
-Jag tror att min första kontakt med antidopingfrågan var när jag började att engagera mig i föreningsarbetet i min klubb, Vätternbrytarna. Vi pratade mycket om hur man ska kunna medverka till en renare och mera rättvis sport. Självklart har jag innan det hört diskussioner där man resonerat om ifall någon är “ren” eller ej, men det var först då som jag började att engagera mig i frågan. Jag har själv blivit testad och då fått upp ögonen ännu mera för hur frågorna drivs och hur det praktiskt går till vid en kontroll, säger Lovisa till budokampsport.se

Hur ser du på Armbrytningsförbundets beslut att göra Ren Vinnare till ett obligatoriskt moment om man ingår i landslaget?
-Jag tycker att det är så otroligt bra! Det finns ingenting som är dåligt med det beslutet. Genom att göra detta obligatoriskt ställer man också kravet på oss landslagsbrytare att vara informerade, medvetna och man tvingas ta ställning i en otroligt viktig fråga, säger Lovisa.

Vad tyckte du själv om e-utbildningen Ren vinnare?
-Jag tycker att utbildningen är väl utformad och heltäckande, man får med sig lite information om det mesta är min uppfattning. I och med att Sverige är en idrottsnation som driver frågan om antidoping ganska hårt så tycker jag att det framför allt är bra att det finns en del i utbildningen om hur ett dopingtest ska gå till, och vad som är viktigt att tänka på och veta om innan och i samband med att testet utförs. Om första gången man blir uttagen för att testas är när man tävlar internationellt känns det mycket säkrare om man vet om hur proceduren ser ut, till exempel att det är jag som ska välja och hantera behållarna till testet så att ingen annan kan påverka eller mixtra med mitt prov, säger Lovisa.

Vilka frågor kring antidoping upplever du själv generellt kommer upp inom armbrytningen och inom idrottsrörelsen i övrigt?
-Jag upplever att det just nu finns många frågor och diskussioner om mängden prover som tas på olika tävlingar i Sverige, att det borde vara flera och att tävlingar där prover faktiskt genomförs blir mera uppskattade. Jag tror att majoriteten vill ha en renare och mera rättvis idrott, säger Lovisa.

Hur fungerar det när man måste ansöka om dispens för ett läkemedel, i ditt fall insulin?
-Det är superviktigt att ha koll på sina läkemedel och om man behöver söka dispens eller ej. I mitt fall som diabetiker handlar det om insulin. Jag har då gått in på RF:s Röd-Gröna lista och kontrollerat att jag behöver söka dispens, eftersom jag tävlar på hög nationell och internationell nivå. Efter det har jag, tillsammans med min behandlande läkare, fått fylla i dispensblanketten och skicka med bilagor om medicinsk historia, labprovsvar med mera. Det blir en hel del papper och det kan ta tid att få till en komplett ansökan, speciellt eftersom läkartider just idag inte växer på träd. När blanketten är ifylld och alla bilagor är i ordning så postar jag den till Svensk Antidoping, som måste ha ansökan hos sig MINST 30 dagar innan jag behöver ha dispensen verkställd. Det är av just den här anledningen jag vill trycka på att vara ute i god tid! När ansökan är inne ska den granskas av handläggare och sen av Dispenskommittén, som beviljar eller avslår, och inom 21 dagar från start av granskning ska jag få ett svar. Tävlar man internationellt ska man också alltid kolla om det är så att man behöver söka dispens direkt hos sitt internationella specialidrottsförbund, berättar Lovisa.

Var hittar man information om hur man går tillväga för att söka dispens?
-Det finns jättebra och tydlig information om när man behöver söka dispens, för vilka läkemedel eller behandlingar, var man ansöker och hur man ska gå tillväga på RF:s hemsida. Där finns en egen flik för Svensk Antidoping. Väldigt lättillgänglig och bra information. Börja med att kolla om du uppfyller kriterierna för att söka dispens och ta sen kontakt med din läkare och starta processen så tidigt som möjligt är mitt tips. Då slipper man hoppa över massa roliga tävlingar, säger Lovisa.

Hur ofta måste man ansöka om dispens?
-Det varierar hur ofta man behöver ansöka om dispens beroende på vilket läkemedel eller behandling som det handlar om. Jag ansökte om min dispens i mars 2015 och ska komma in med en ny ansökan i mars 2023. Första gången jag ansökte tror jag att jag beviljades dispens i tre år, och andra gången blev det åtta. Det kan som sagt variera eftersom det är Dispenskommittén som beslutar och registrerar i interna och WADA:s databas. Jag kan inte säga det nog mycket, det är därför superviktigt att ha koll på tider och datum och att vara ute i god tid, säger Lovisa.

Vad kan hända om man inte ansöker om dispens?
-Om man inte har ansökt om dispens för sitt läkemedel, eller om dispensen har gått ut, och man blir uttagen för testning kan man bli avstängd för att ha brukat ett otillåtet preparat. Man blir alltså avstängd enligt samma regelverk som någon som nyttjat otillåtna preparat med mål om att höja sin prestation, om inte dispens är beviljad vid kontrolltillfället. Man kan ansöka om dispens retroaktivt när det handlar om akutbehandlingar eller liknande. Själv tycker jag det är smidigare och lugnare om man är förberedd och har varit ute i god tid, mindre ångest, menar Lovisa.

Varför tycker du att det är viktigt att lyfta antidoping-frågan och frågan om dispens?
-Jag tror att användandet av otillåtna preparat är större än vi vet om och jag tänker att det är enormt viktigt att tydligt visa på vilken sida man står i denna fråga. I och med att idrotter, i mitt fall armbrytning, växer och fler utövare tillkommer hoppas jag att om man lyfter frågan och håller den aktuell hela tiden att fler aktivt ska ta ställning och säga nej. Idag är vi ofta försiktiga med att uttrycka var vi står i olika frågor men jag tror att om vi alla blir tydligare med våra nej till doping skulle färre våga gå över gränsen och fuska. Lyfter vi ständigt frågan om dispens kommer fler att minnas, ställa frågor till läkare om behandlingar och mediciner och vi kan förhoppningsvis förhindra att någon som tar medicin för att överleva, och inte för att fuska, ska bli avstängd från att idrotta, avslutar Lovisa.

Vill du lära dig mer om antidoping?
Om mediciner och dopingklassade preparat
Behöver du söka dispens för dina läkemedel?
Ren vinnare, en e-utbildning för dig som medlem.
Vaccinera klubben, en e-utbildning för er som förening.

#ingenskitiminkropp

Text: Annie Bondefelt
Foto: Privat

En kommentar

  1. […] Under veckan som kommer lyfter vi upp det arbete som görs inom idrottsrörelsen för att förhindra doping inom våra idrotter. Några av våra idrotter har idrottare som vistelserapporterar men det finns också de som har kontakt med Svensk Antidoping för att de behöver söka dispens för olika mediciner.Läs mer här! […]

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

5
13
16