Armbrytningen satsar framåt i antidopingarbetet

Armbrytningslandslaget är ett av SB&K:s landslag som har som rutin att dess landslagsmedlemmar gör webbutbildningen Ren vinnare, en utbildning kring doping framtagen av Svensk Antidoping.
-Vi arbetar informativt. En viktig del av arbetet är att låta alla i landslaget göra Ren Vinnare varje år för att alla ska vara uppdaterade om vad som gäller, säger Jimmy Cebula till budokampsport.se

23 april 2020  |  Annie Bondefelt

Information och kunskap är två viktiga grundstenar i Armbrytningsförbundets antidopingarbete.
-I vårt förbund handlar de flesta dopingfrågorna om dispenser på mediciner. Vi har en antidopingkommitté som arbetar hårt med att se till att alla som tävlar är informerade om vad som gäller och svarar på frågor. Kommittén kom även med utvecklingsförslaget att samtliga skulle göra Ren vinnare i förebyggande syfte, ett beslut som mottogs väl. Vissa var oroliga för det tekniska men det gick jättebra för alla. Vi har haft dopingärenden där atleter har testat positivt på olika substanser och det är jättetråkigt, det är dock väldigt sällan det händer som tur är, säger Jimmy.

Utbildning i kombination med dopingtester inkluderas i arbetet för en rättvis och dopingfri sport.
-Dopingfrågan är väldigt viktig för vårt förbund av flera anledningar. Armbrytningen som sport har i Sverige alltid präglats av att man ska vinna rättvist. Dopingtester på SM har varit en självklarhet och vi uppmanar till dopingtester på lokala tävlingar också. Internationellt så har vi kämpat för att införa dopingtester i vårt tidigare världsförbund vilket har gett resultat. Det tråkiga med testerna på EM och VM är att runt 10 % av alla som testas är positiva fortfarande. En annan anledning som har varit viktig för förbundet är att vi under lång tid har jobbat för att få armbrytning att anses som en seriös sport vilket det inte riktigt gjorde för drygt 20 år sedan. Att arbeta för en dopingfri sport har varit en del av arbetet med att bevisa att vi är en riktig sport, berättar Jimmy.

Och förändringen inom förbundet har varit positiv samt skapat dialog mellan föreningar och ledare.
-Vi ser en positiv förändring, det förs samtal om doping i föreningarna och jag tror att ledare känner sig mer bekväma att ta upp frågan. Vi har fått in många fler dispensansökningar också vilket är väldigt positivt för att det fanns flera personer som gick på mediciner som krävde dispens utan att veta om det, berättar Jimmy.

Svensk Armsports tips – börja sök efter information och gör upp en plan för ert antidopingarbete.
Mitt tips till andra förbund som vill börja arbeta med antidopingfrågan är att börja söka information. Det finns massor med information och hjälp att få. Det är ett arbete som inte är särskilt krävande men som är oerhört viktigt, säger Jimmy.

Framtidsplanen – att få alla medlemmar att göra Ren vinnare
Nästa steg i vårt arbete är att fortsätta jobba med att sprida kunskap och information till föreningarna där all verksamhet sker. Ett steg kan vara att se till att våra föreningarna uppmanar alla sina medlemmar att göra Ren Vinnare, avslutar Jimmy.

Vill du, er förening eller ert landslag göra Ren vinnare för att förebygga doping inom er idrott? Klicka här.

Vill du lära dig mer om antidoping?
Om mediciner och dopingklassade preparat

Behöver du söka dispens för dina läkemedel?

Vaccinera klubben, en e-utbildning för er som förening.

#ingenskitiminkropp

Text: Annie Bondefelt
Foto: Svensk Armsport

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52