Fortsätt följ myndigheternas restriktioner

Coronakrisen påverkar idrotten stort. Också budo och kampsporten, så klart. Elin Bladh är vice ordförande i SB&K och ger sin syn på den rådande tillvaron just nu.
– Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen, säger hon till budokampsport.se.

15 maj 2020  |  Jonathan Broberg

Det är ingen lätt tid. För någon just nu.

Svensk budo och kampsport drabbas förstås hårt av coronakrisens framfart och dess uthållighet. Det är fortfarande vitalt, förstås, att följa myndigheternas råd och restriktioner, för att minska smittspridningen. Det håller SB&K:s vice ordförande Elin Bladh helt och hållet med om.
– Det har varit en väldigt prövande tid för förbundet och för våra idrotter sedan coronaviruset bröt ut. Samhällets gemensamma ansvar att minska smittspridningen för att inte överbelasta sjukvården har krävt uppoffringar av alla – och kanske särskilt för många av våra idrotter där närkontakt är själva essensen i verksamheten. Men vi har sett mycket kreativitet bland föreningar som ställt om sin verksamhet för att kunna hålla idrottandet vid liv samtidigt som de efterföljer myndigheternas råd, vilket är inspirerande och glädjande.

“Inte läge att leta kryphål”
Det har dock också kommit till förbundets kännedom att vissa föreningar kanske tänjer på restriktionsgränserna. Något som bekymrar och upprör Bladh.
– Till stor del följer våra föreningar restriktionerna, men vi har också sett fall där föreningar försöker leta kryphål för att undvika att följa råden, det är inte läge för det just nu. Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen.

Elin, som själv är aktiv idrottare inom förbundet, menar att den här tiden är oerhört tung och oviss.
– Jag är fullt införstådd med hur man kan uppleva den här situationen – jag är både idrottare och ordförande i en av våra föreningar som för tillfället håller stängt. Det innebär dels svårigheter rent ekonomiskt, dels finns det en oro för framtiden och hur vi kommer kunna få tillbaka våra medlemmar när vi sedan öppnar igen. Men det här är inte rätt tid att endast agera utifrån sina egna intressen. Vi behöver vara starka och kreativa för att ta oss igenom det här – det finns pengar att söka hos både RF och SB&K för uteblivna intäkter, och det finns flera exempel på föreningar som gått väldigt långt i sina ansträngningar för att säkerställa att man kan träna på ett säkert sätt som följer myndigheternas råd.

Fortsätt följ de allmänna råd och restriktioner som finns.
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:
– Se till att kroppskontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Här är informationen från Folkhälsomyndigheten.

SB&K:s gällande riktlinjer i nuläget

– Var noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Var noga med handhygien, och hygien överlag
– Kroppskontaktsövningar ska undvikas under en tid
– Var noga med följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52