Diskussioner kring tävling i kontaktsporter fortsätter

Tidigare idag kom besked om att Folkhälsomyndigheten häver tre av rådande allmänna råd från och med 14 juni. Därmed kunde det meddelas att tävlingsverksamhet för vuxna kunde startas upp den 14 juni, under förutsättning att de andra råden följs. Dock är det fortfarande lite oklart kring närkontaktsidrotter. Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han har följt dagens besked.

29 maj 2020  |  Jonathan Broberg

Först och främst, Fredrik – vad är dina spontana tankar kring dagens besked?
– Beskedet i morse är i sig positivt för de som vill tävla, förstås. Samtidigt gäller det att vi fortsättningsvis också följer de råd och restriktioner som myndigheterna tar fram.

Fortfarande oklart kring närkontaktsidrotter
Du var med på ett digitalt möte idag med andra specialidrottsförbund. Där framkom det att det finns vissa otydligheter i de kommande nya råden, bland annat gällande närkontaktsidrotter och om tävlingar måste bedrivas utomhus.
– Ja, det gjorde det. Det uttrycktes att diskussioner kring idrotter med närkontakt som en viktig del, exempelvis brottning, ska fortsätta under kommande vecka. Och gällande tävlingar utomhus var det fråga om tolkning av kommunikationen. RF skulle helt enkelt ta med sig frågan hem om tävlingar måste bedrivas utomhus och återkomma med ny information.

Det är Riksidrottsförbundet som har kontakten med Folkhälsomyndigheten och har skött dialogen åt idrotten. Nu när närkontaktsidrotter blir lite mer utpekade, skulle man inte kunna tänka sig att exempelvis SB&K får delta i dialogen?
– Jag kan ju tycka det, eftersom vi faktiskt kan våra idrotter bäst. Jag hoppas att en mer direkt dialog med i så fall berörda idrotter kommer att föras, givetvis tillsammans med RF.

De tidigare råden gäller fram till och med 14 juni
Det har också med tydlighet framkommit att ändringarna i de allmänna råden träder i kraft den 14 juni, fram till dess ska de nuvarande råden följas.
– Ja, det var det ingen tvekan om. Och jag hoppas att alla verkligen gör det också. Idrotten har fått ett förtroende och det är fortsatt så att matchen mot viruset, och smittspridningen, långt ifrån är vunnen, även om dagens besked så klart i grunden är positivt för de som vill tävla.

2 kommentarer

  1. […] Tidigare idag kom besked om att Folkhälsomyndigheten häver tre av rådande allmänna råd från och med 14 juni. Därmed kunde det meddelas att tävlingsverksamhet för vuxna kunde startas upp den 14 juni, under förutsättning att de andra råden följs. Dock är det fortfarande lite oklart kring närkontaktsidrotter. Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han har följt dagens besked.Läs mer här! […]

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

5
13
16