SB&K korttidspermitterar personalen

Svenska Budo & Kampsportsförbundet inför korttidspermittering för sin personal som en effekt av coronapandemin.

2 juni 2020  |  Jonathan Broberg

Beslutet fattades 26 maj, med tanke på minskad arbetsbelastning och osäkerhet kring hur förbundets ekonomiska situation påverkas. Det träder i kraft 1 juni och gäller till och med 31 augusti och är MBL-förhandlat med facket.

Förbundet har kollektivavtal med arbetsgivaralliansen som har tagit fram ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att införa korttidspermitteringar. Det innebär att personalen går ner i arbetstid för att dra ner på kostnaderna för förbundet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan bli lite längre svarstid under denna period.

21
21
24