Klartecken för tävling och träning inom kontaktsporter tills vidare

Under dagen var SB&K-representanter med på ett möte kring idrott och de nya riktlinjer som ska gälla från och med 14 juni. På mötet framkom att det ges klartecken att både tävla och träna inom idrotter med närkontakt, så länge som de råd och restriktioner som finns följs.

5 juni 2020  |  Jonathan Broberg

Vi rapporterade förra fredagen att det fortgick diskussioner kring ”kontaktsporter”, alltså idrotter med särskilt mycket närkontakt. Idag kom RF med besked kring just detta.

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs. Så tolkar RF den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.

Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.

De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.

Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Specialidrottsförbunden har nu ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kommer starta upp respektive tävlingsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer.

SB&K har en nära dialog med medicinska kommittén, och jobbar med att kunna presentera mer stöd och information senare.

Om smittspridning tar ny fart kan råden komma att ändras vid senare tillfälle.

Allmänna råd för idrotten från och med 14 juni beslutade av Folkhälsomyndigheten

– När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

– Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens generella råd

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

– God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

– Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

– Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/.

5 kommentarer

  1. Är det här ett skämt?

    I övriga samhället ska man försöka att undvika kontakt med människor i största möjliga mån, men nu ska vi tillåtas ( i större klusters) ligga och krama varandra i hångelavstånd.

    Är näringslivet SÅ beroende av kampsportstävlingar att det här var en prioritering?

    Är folkhälsan SÅ pass beroende av att vi får träna igen att den här restriktionen behövdes upphävas?

    Vad i självaste fan.

  2. Skrämmande rent ut sagt att det tillåts. Folkhälsomyndighetens regel nummer ett är fortfarande att hålla avstånd! Jag tittar på t ex träningen på Brasiliansk Jiu-Jitsu och konstaterat att det till stora delar är svettiga högar av människor som ligger och brottas på golvet. Räknas inte det i allra högsta grad som närkontakt, så vet jag inte hur ni tänker. Men ni tycker det ska hjälpa att komma ombytta och inte dela vattenflaskor, och att man är frisk när man åker till träningen innebär inte att man inte kan vara smittbärande redan.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0