Jämställdhetsprojekt 50/50 – deltagare till djupintervjuer sökes

I nästa steg av kartläggningen av hur jämställdheten upplevs i våra idrotter söker vi nu personer som kan tänka sig vara med på djupintervjuer, antingen i grupp eller individuellt.

9 juni 2020  |  Annie Bondefelt

Gruppintervjuerna kommer innehålla 4-5 deltagare per grupp och vara separerade kvinnor och män emellan. Både gruppintervjuerna liksom de individuella samtalen kommer hållas online och allt innehåll kommer att anonymiseras innan det dokumenteras i kartläggningen.

Gruppernas sammansättning kommer baseras på en jämn blandning av ålder, kön, idrott och geografisk placering. Gruppintervjuerna kommer ta cirka 1,5-2 timmar och de individuell cirka 1-1,5h. Arbetet med intervjuerna ämnas inledas innan 1 juli.

Är du intresserad av att delta? Maila då nedan info till annie@budo.se så återkommer vi till dig om du blivit utvald att delta. Vi behöver ditt mail senast fredag den 12:e juni.

-Ålder
-Kön
-Idrott
-Geografisk placering (t.ex. Jönköping)

3 kommentarer

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52