Nyheter

Riktlinjer för tävling och träning med restriktioner

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har arbetat fram ett protokoll med riktlinjer för tävling och träning för att minska smittspridning, när nya rekommendationer kring tävling och träning träder i kraft den 14 juni.

Riktlinjerna måste följas för att verksamheten ska få godkännande.

De innehåller bland annat hälsodeklaration och hälsoundersökning som SB&K:s medicinska kommitté har arbetat fram. För att få tävla kommer det att krävas en hälsodeklaration och att en hälsoundersökning utförd av minst legitimerad sjuksköterska (tävlingar med fullkontakt har legitimerad läkare som krav).

(Vi har uppdaterat och försökt förtydliga riktlinjerna för träning, ny version finns i länk. Vi har även uppdaterat riktlinjerna för tävling.)

Här hittar du de senaste uppdaterade riktlinjerna.