Para-kommittén vill bli mer synliga

SB&K:s para-kommitté leds av ordföranden Mike Wall och han menar att kommittén har haft en liten nystart sedan 2018.
– Vi tog fram en plan med kortsiktiga och långsiktiga mål, där vi känner att vi är igång och att vi vill att mer ska hända, säger han till budokampsport.se.

1 juli 2020  |  Jonathan Broberg

Para-kommittén i Svenska Budo & Kampsportsförbundet är på frammarsch.

Ordföranden för kommittén Mike Wall berättar att man har arbetat med en både kort- och långsiktig plan, som kom till under 2018.
– Ja, det handlade om att kartlägga verksamheten, kan man säga. Både intresset för att vara med i kommittén och hur det ser ut för tränande medlemmar med speciella behov. Vi har också haft två inspirationsläger under 2019, ett i Norrahammar och ett i Helsingborg. Vi skulle ha haft ännu ett läger nu, faktiskt, men det har inte kunnat gå att genomföra på grund av corona-situationen. Vi kikar även på att under 2020 ta fram ett presentationsmaterial.

Mike, hur skulle du säga att det ser ut med para-idrott inom våra idrotter.
– Det beror lite på i dagsläget vilka ledare som finns på klubbarna, skulle jag säga. Alla våra idrotter är paravänliga i sin natur, men just nu är det beroende av vem ledaren på klubben är. Det finns stor acceptans hos vissa idrotter, och så tycker jag att det finns de idrotter där det inte känns lika självklart. Det här grundar jag i de enkäter jag har skickat till våra underförbund.

Om man vill starta para-verksamhet på föreningarna, kan man ta kontakt med para-kommittén då?
– Självklart kan man höra av sig till oss för att få lite mer kunskap. En start är att om det kommer någon till föreningen och vill träna med ett speciellt behov, och man som klubb tänker ”det klart du ska träna här”, då har man kommit en bra bit på väg. Men sedan gäller det att ha kunskap och där kan vi absolut komma till stöd.
– Kommittén är exempelvis med i ett nätverk i södra Sverige som heter ”fungera mera”, och föreningar kan också söka stöd i sådana liknande nätverk, så klart.

Så, vad händer nu och framåt i para-kommittén?
– Vi vill få till en internetplattform där vi kan presentera oss lite bättre. Vilka vi i kommittén är och vilka kunskaper som finns och så vidare. Den här intervjun är en del i det också. Vi kommer också jobba vidare med nätverksbyggandet och jobba vidare med ett utbildningsmaterial, en slags handbok i andan så kan man göra.

Text: Jonathan Broberg
Foto: privat

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52