Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Nu går det att ansöka om bidrag om er förening bedriver verksamhet för målgruppen 65+.

8 oktober 2020  |  Annie Bondefelt

Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre deltagit kan ansöka om bidraget. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod.

Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober och 30 november 2020.

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Mer info om hur ni ansöker finns här.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52