Skärpta restriktioner i Region Uppsala påverkar även budo och kampsport

CORONA | Region Uppsala har skärpt restriktionerna i Uppsala län för att minska den ökande smittspridningen av coronaviruset. Något som får konsekvenser för budo och kampsport i länet.

21 oktober 2020  |  Jonathan Broberg

Från och med 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

– undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
– om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Skjut fram tävlingar och undvik nära fysisk kontakt i träning
RF har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare med följande tillägg:

– Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, som exempelvis många kampsporter, bör skjuta fram tävlingar och ändra upplägg och innehåll i träning så att nära fysisk kontakt undviks till dess att nya rekommendationer kommer från Region Uppsala. (Uppdatering: Barn och ungdomar födda 2002 eller senare påverkas inte av restriktionen) 

– Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.

– Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.

– Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemanget.

– Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.  

För mer information, följ länken till Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-uppsala-lan/

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52