Skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, att skärpa de allmänna råden för även dessa regioner.

29 oktober 2020  |  Jonathan Broberg

Från och med 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att bland annat:

– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

(Källa: folkhalsomyndigheten.se)

Här hittar du övriga allmänna råd för dessa regioner.

Beslutet om skärpta allmänna råd gäller till och med 19 november, men kan förlängas.

1
3
1