Ordföranden inför Riksidrottsforum 2020

SB&K | Till helgen är det dags för idrottsrörelsens stormöte Riksidrottsforum, som i år arrangeras digitalt. Här ger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark sin syn på konferensens viktigaste frågor.

6 november 2020  |  Mats Lilja

Vartannat år håller Riksidrottsförbundet sitt årsmöte Riksidrottsmötet (RIM). Under åren däremellan är det istället så kallat Riksidrottsforum (RIF), där man bland annat gör ett förberedande arbete till kommande årsmöte.

Nästa RIM är planerat att hållas i Uppsala i maj 2021. Men även RIF är viktiga för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, förklarar Fredrik Gundmark.

– Idrottsförbunden får där en möjlighet att delta i diskussioner och utformandet av Riksidrottsförbundets strategiska vägval för de kommande åren. Flera av de frågor som arbetas igenom återkommer sedan för beslut om under Riksidrottsmötet.

Han fortsätter:

– Det är alltid viktigt att ta del i dessa typer av arbeten då det är här vi har möjlighet att göra oss hörda och även vara med och påverka idrottens vägval. Om vi ska kunna vara en aktiv del av svensk idrott behöver vi visa oss och vara aktiva i de diskussioner som förs. Exempel på frågor som finns på agendan i år är frågan om långsiktig påverkan på idrotten utifrån corona, de nya stödformerna, framtidens elitidrottsstöd och frågan om en för idrotten gemensam olycksfallsförsäkring. Alla dessa frågor är intressanta för oss som förbund.

SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.

Med anledning av den pågående coronapandemin så kommer årets forum (7-8 november) att vara digitalt och anordnas på distans.

– Det kommer naturligtvis att bli annorlunda, säger Gundmark. Jag tror att det kan bli bra ändå men vi tappar möjligheten till de möten och diskussioner som alltid förs mellan de olika sessionerna. Det är naturligtvis synd eftersom många bra kontakter då knyts och erfarenhetsutbyten sker.

Enligt SB&K:s ordförande lär pandemin ta stor plats i helgens program.

– De viktigaste frågorna för oss tycker jag är punkten Långsiktig påverkan på idrotten utifrån Corona. Detta med tanke på att många av våra föreningar har det extra svårt idag och vi lyfts fram som ett av de förbund som drabbats mest. Där blir även diskussionerna kring stödformerna viktiga för vårt förbund.

En stor övergripande fråga för idrottsrörelsen är också förändringsarbetet Strategi 2025, där huvudmålet är att fler ska idrotta och även göra det längre genom livet.

– Jag tror att vi kan bidra med en hel i den diskussionen med tanke på att vi har bra elitverksamhet samtidigt som vi har väldigt bra breddverksamhet, avslutar Fredrik Gundmark.

Programmet för helgens Riksidrottsforum finns publicerat på RF:s hemsida.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52